Tietosuojaseloste

VAHVAT JA MONIPUOLISET RELA-MAITOHAPPOBAKTEERIT

Tervetuloa tutustumaan Rela.fi tietosuojaselosteeseen! Oy Verman Ab (jatkossa ”me” tai ”meidän”) on sitoutunut varmistamaan, että Rela.fi -palvelun käytön yhteydessä Asiakkaasta (jatkossa myös ”sinä” tai ”sinun”) kerätyt tiedot pysyvät turvassa ja niitä suojataan. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme muun muassa siitä, mitä tietojasi keräämme, mihin tarkoituksiin niitä käytämme, kuinka kauan säilytämme tietojasi sekä mitkä ovat sinun oikeutesi omia tietojasi kohtaan.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04200 Kerava

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04200 Kerava

info@verman.fi

2. Mitä tietoja keräämme ja säilytämme?

Itse rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot:

 • Kirjautumistiedot (sähköposti ja salasana)
 • Etunimi, sukunimi
 • Toimipaikan tai myymälän nimi ja osoite
 • Markkinointiviestiluvat (uutiskirjeentilaustieto)

Tiedot, jotka annat käyttäessäsi Rela.fi:ä:

 • Täytetyt testit ja testitulokset
 • Täytetyt kyselyt ja asiakaskyselyvastaukset
 • Palautteet ja ideat sekä yhteydenottopyynnöt
 • Markkinointimateriaalitilaukset

Rela.fi:n käytöstä havaitut tiedot:

 • Päätelaitteen tunnistetiedot
 • Yhteyttä koskevat tiedot
 • Rela.fi:n käyttö- ja selaustiedot (mukaan lukien käyttö- ja selaustietojen avulla pääteltävät kiinnostuksen kohteet kohdennettua markkinointia varten)

Pääsääntöisesti keräämiemme tietojen lähde on Rela.fi:n Asiakas itse. Voit nähdä omat tietosi sekä muokata niitä oman Rela.fi -tilisi avulla, kohdasta ”OMAT TIETONI”.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi silloin, kun se on tarpeellista ja henkilötietojen käyttötarkoitus on määritetty. Seuraavassa kerromme mitkä ovat keräämiemme tietojen käyttötarkoitukset sekä mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelyn oikeusperuste

Lisätietoja

Rela:fi:n turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistaminen evästeiden avulla.

Oikeutettu etu.

Meillä on oikeutettu etu suojella Rela.fi:n turvallisuutta ja sen toiminnallisuutta.

Rela.fi -tilin hallinnoiminen ja palveluiden tarjoaminen.

Oikeutettu etu.

Meillä on oikeutettu etu tarjota Rela.fi:n palveluita jälleenmyyjillemme. Rela.fi:n palveluiden avulla jälleenmyyjämme pääsevät tutustumaan tuotteisiimme paremmin sekä saavat arvokasta markkinointimateriaali käyttöönsä.

Tuotteidemme ja toimintojemme kehittäminen.

Oikeutettu etu.

Meillä on oikeutettu etu kehittää tuotteitamme ja toimintojamme esimerkiksi meille annettujen kehitysideoiden taikka palautteiden perusteella.

Evästeiden avulla kerätyt tiedot, kuten mieltymykset, tilastolliset tiedot ja kohdennettua markkinointia varten kerätyt tiedot

Suostumus.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä tietosuojaselosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Mikäli et ole kirjautunut Rela.f -tilillesi kahdeksaantoista (18) kuukauteen toteamme, että Rela.fi -tilisi on muuttunut epäaktiiviseksi. Mikäli toteamme, että Rela.fi -tilisi on muuttunut epäaktiiviseksi, poistamme tietosi sekä Rela.fi -tilisi viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun olemme todenneet olevasi epäaktiivinen. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin mutta vain, jos laki siihen edellyttää.

Voit kuitenkin erikseen pyytää Rela.fi -tilisi sekä omien tietojesi poistamista ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön.

5. Kenelle jaamme tietojasi?

Emme koskaan anna tietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole oikeutta saada tietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi käytämme kuitenkin palveluntarjoajia, joille voimme siirtää tietojasi. Varmistamme sopimusjärjestelyin, että käyttämämme palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja muutoinkin tässä tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

Voimme siirtää tietojasi seuraaville vastaanottajille:

Tiedon vastaanottaja

Syy

Ulkoiset palveluntarjoajat

Rela.fi -palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa ulkoinen palveluntarjoajamme, jolla on pääsy tietoihin.

Oy Verman Ab:n kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt

Kehittääksemme omaa toimintaamme voimme siirtää tietoja samaan konserniin kuuluville yhtiöille.

Viranomaiset tai tuomioistuimet

Jos tietojen luovuttaminen on tarpeellista viranomaistarkoituksiin tai lainsäädännön noudattamiseksi

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme tietojasi pääsäännön mukaisesti Suomessa ja EU:n sisällä. Palveluntarjoajiemme kautta tietoja voi kuitenkin siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamme, että henkilötietojen suojan tasoa ei vaaranneta tietosuojalainsäädännössä määritetyillä keinoilla.

7. Profilointi

Voimme käsitellä tietojasi hyödyntämällä profilointia. Profiloinnin avulla analysoimme mistä tuotteista olet ollut kiinnostunut Rela.fi:ssä.

Profiloinnin avulla pyrimme tarjoamaan sinulle henkilökohtaisempaa ja parempaa sisältöä Rela.fi:ssä.
Voit vastustaa profilointia henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Profiloinnin vastustamiseksi ole yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot mitä sinusta on tallennettu)

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada kopio tiedoista. Voit tarkastella omia tietojasi Rela.fi -tilisi avulla, kohdata ”OMAT TIETONI”. Lisäksi voit olla yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön, mikäli haluat saada kopion sinusta tallennetuista tiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (oikeus korjata virheellisiä tai puutteellisia tietoja)

Sinulla on oikeus korjata virheellisiä tai puutteellisia sinua koskevia tietoja. Voit muokata omia tietojasi Rela.fi -tilisi avulla, kohdasta ”OMAT TIETONI” – Muokkaa tietoja. Lisäksi voit olla yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön, mikäli et pysty muokkaamaan tietojasi itse.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus lain nojalla saada tarpeettomat tiedot poistetuksi, jos tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Sinulla on myös oikeus saada tiedot poistetuksi, jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti viranomaisen päätöksen mukaisesti. Jos haluat poistaa tietosi sekä Rela.fi -tilisi voita olla yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Voit milloin tahansa vastustaa tietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä tässä tietosuojaselosteessa määritellylle yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoa tai tietoja ei pyynnöstäsi käsitellä, mutta ne silti säilytetään (ns. passiivitilassa).  Sinulla on oikeus lain nojalla rajoittaa tietojesi käsittelyä, jos tiedot ovat mielestäsi virheellisiä. Rajoittamisen aikana selvitetään tietojen paikkansapitävyys. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi säilyttämistä rajoitettuna, jos tietoja on käsitelty viranomaisen määräyksen mukaan lainvastaisesti ja et halua tietojasi poistettavan. Jos haluat rajoittaa tietojesi käsittelyä, ota yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada omat tietosi itsellesi siirrettyä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Tämä oikeus koskee vain niitä tietoja, jotka olet itse meille antanut ja joita käsitellään sopimuksen perusteella. Voit olla yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn yhteyshenkilöön, mikäli haluat saada tiedot itsellesi yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että oikeuksiasi on rikottu, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

9. Tietojen suojauksen periaatteet

Rela.fi:n tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla suojattuja. Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain sellaisille työntekijöillemme, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve päästä tietoihin. Jokainen tietoja käsittelevä työntekijämme tai ulkoinen palveluntarjoaja on sitoutunut asianmukaiseen salassapitoon.

Muista myös itse Rela.fi -tilin haltijana huolehtia, että tietosuoja- ja tietoturvariskit minimoidaan. Kirjautumiseen vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat ovat tarkoitettu vain asiakaskohtaiseen käyttöön. Älä siis koskaan luovuta käyttäjätunnusta tai salasanaasi ulkopuoliselle ja pyri käyttämään mahdollisimman vahvaa salasanaa.

10. Evästeet

Käytämme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan päätelaitteesi verkkoselaimelle Rela.fi:n käytön yhteydessä. Evästeet tunnistavat päätelaitteen ja ”muistavat” aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden käyttö on erittäin yleistä ja useimmat verkkosivut käyttävät evästeitä.

Rela:fi:ssä käytettävät evästeet keräävät tietoja anonyymisti eikä niiden tarkoituksena ole yksilöiden tunnistaa Asiakkaita. Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun ja Sisältöpalveluiden turvallisuuden varmistamiseksi

 • Palvelun ja Sisältöpalveluiden asiakaskokemuksen parantamiseksi

 • Henkilökohtaisempien Sisältöpalveluiden tarjoamiseksi

 • Asiakkaan henkilökohtaisten asetusten muistamiseksi

 • Tilastotietojen keräämiseksi sekä tuotekehityksen ja kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseksi.

Rela.fi:ssä käytettävät evästeet voidaan jakaa seuraaviin evästetyyppeihin: pakolliset – tai toiminnalliset evästeet, tilastolliset evästeet ja markkinointievästeet.

Pakolliset – tai toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä Rela.fi -verkkosivujen käyttämistä varten. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi turvallisuuden varmistamiseksi.

Tilastolliset evästeet keräävät tilastotietoa siitä, kuinka Asiakkaat käyttävät Rela.fi -verkkosivuja. Näiden avulla pystymme esimerkiksi havaitsemaan mitkä ovat Rela.fi -verkkosivujen suosituimmat osat.

Markkinointi evästeet keräävät tietoa Rela.fi -verkkosivujen käytöstä niin, että evästeistä kerättävän tiedon avulla pystymme kohdentamaan merkityksellisempää markkinointia Asiakkaalle.

Rela.fi – verkkosivun evästeet listattuna:

Nimi Tuottaja Tyyppi Kesto

PAKOLLISET TAI TOIMINNALLISET

PHPSESSID rela.fi HTTP Istunto

TILASTOLLISET

_ga rela.fi HTTP 2 vuotta

_gat rela.fi HTTP Istunto

_gid rela.fi HTTP Istunto

MARKKINOINTI

_stid sharethis.com HTTP 1 vuosi

_unam rela.fi HTTP 9 kuukautta

collect google-analytics.com Pixel Istunto

Pystyt hallitsemaan evästeitä verkkoselaimen asetuksista. Asetusten kautta pystyy tyhjentämään evästehistorian sekä kieltämään evästeiden käytön. Evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset löytyvät käyttämäsi verkkoselaimen ”Vaihtoehdot”, ”Työkalut” tai ”Suosikit” valikosta. Hyväksymällä evästeet sinun on mahdollista saada paras käyttökokemus Rela.fi:stä. Jos kiellät evästeiden käytön, Rela.fi -verkkosivujen ominaisuudet eivät välttämättä toimi. Tästä syystä suosittelemme, että hyväksyt evästeiden käytön.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pyrimme kehittämään Rela.fi -sivustoa jatkuvasti ja tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen Asiakkaillemme. Tästä syystä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jonka seurauksena päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä tietosuojaselostetta.