Lasten toiminnalliset vatsavaivat

Toiminnalliset vatsavaivat ensimmäisen elinvuoden aikana

Lasten toiminnalliset vatsavaivat kuten koliikki, pulauttelu ja ummetus ovat vauvoilla ja leikki-ikäisillä suhteellisen yleisiä. Tutkimusten mukaan yli puolet 0-6 kk ikäisistä lapsista kärsii toiminnallisista vatsavaivoista. Useimmiten niiden syy jää epäselväksi ja ne helpottavat iän myötä.

Koliikki

Koliikki on toiminnallinen vatsavaiva, jonka taustalla on useita tekijöitä

 • Häiriöt suoliston liikkeissä ja hermoston toiminnassa
 • Suoliston kipuherkkyys
 • Suoliston bakteerikannan epätasapaino
 • Suoliston matala-asteinen tulehdus

Koliikissa muutoin terveellä lapsella esiintyy selitämätöntä, kohtauksittaista itkua, tai ärtyneisyyttä, useimmiten iltaisin ensimmäisten 3-4 kuukauden aikana. Koliikkia esiintyy jopa 26 prosentilla imeväisikäisistä. Koliikista huolimatta lapsi kasvaa normaalisti, mutta on alttiimpi vatsakivuille ja allergioille myöhemmällä lapsuusiällä.

L.reuteri Protectis® on ainoa probiootti, jonka on kliinisissä tutkimuksissa osoitettu tehoavan vastasyntyneiden koliikin hoidossa.

L.reuteri Protectis® vähentää vauvojen koliikki-itkua

koliikki-itkun-vaheneminen

L. reuteri Protectis® on tehokas koliikin hoidossa rintaruokituilla vauvoilla

Pulauttelu

Pulauttelua esiintyy eniten 3-6 kk ikäisillä imeväisillä ja se on syynä noin neljäsosassa lääkärikäynneistä. Pulauttelusta puhutaan kun vauvalla esiintyy oireilua vähintään kaksi kertaa päivässä vähintään kolmen viikon ajan.

L.reuteri Protectis® maitohappobakteerin käyttö vähentää pulauttelua

 • 50 % ennenaikaisesti syntyneillä
 • 75 % täysiaikaisilla vauvoilla
 • 37 % ennaltaehkäisevästi käytettynä.

(Indrio ym. 2008, 2011, 2014)

L. reuteri Protectis® vähentää päivittäisten pulauttelukertojen määrää

Tutkimuksessa mukana 42 korvikeruokinnassa olevaa < 4 kk ikäistä vauvaa, joilla esiintyi säännöllistä pulauttelua. Päiväannos L.reuteri Protectis® tipat (5 tippaa, 10^8 CFU) tai lumevalmiste 28 päivän ajan.

Ummetus

Jopa 30 % pikkulapsista kärsii ummetuksesta. Syitä voivat olla:

 • Ravitsemusmuutokset; esim. siirtyminen kiinteään ravintoon
 • Korvikkeen vaihto toiseen
 • Pottaharjoittelu
 • Koulun alku

Ummetukseen käytetään usein apuna mallasuutetta, joka kuitenkin saattaa allergisoida. Laktuloosi tai maitohappobakteerit ovat hellävarainen ja allergia-vapaa hoito ummetukseen.

L. reuteri Protectis® helpottaa tutkitusti vauvojen ja lasten ummetusoireita.

L.reuteri Protectis® normalisoi ulostamistiheyden imeväisillä

Tutkimuksessa mukana 44 vähintään 6 kk ikäistä vauvaa, joilla oli todettu toiminnallinen ummetus. Päiväannos L. reuteri Protectis® tipat (5 tippaa, 10^8 CFU) tai lumevalmiste 8 viikon ajan. Normaali ulostustiheys määriteltiin ≥ 3 ulostamiskertaa viikossa.

L. reuteri Protectis® on yhtä tehokas kuin laktuloosi lasten ummetuksen hoidossa

Tutkimuksessa mukana 4-16 vuotiaita ummetuksesta kärsiviä lapsia. Päiväannos L.reuteri Protectis® tipat (5 tippaa, 10^8 CFU) tai laktuloosi 1 ml/kg 4 viikon ajan.

[KUVA: LASTEN-UMMETUKSEN-HOITO.PNG PÄIVITETTYNÄ / SLIDE 17]

Lasten ja nuorten toiminnallinen vatsakipu

Erilaiset vatsakivut yksi yleisimmistä lääketieteellisistä ongelmista lapsilla. 4-25 %:lla kouluikäisistä lapsista kärsii eri asteisista, toistuvista vatsakivuista ja ne ovat toiseksi yleisin syy hakeutua lääkärin vastaanotolle. Suomalaisista 13-18-vuotiaista nuorista joka neljännellä vatsakipuja kuukausittain (Luntamo ym. 2015).

Vatsakivuista noin 10-20 % luokitellaan toiminnallisisiksi vatsakivuiksi (FAP). Niitä esiintyy yli 4-vuotialla lapsilla, yleisimmin 5-7- vuotiailla ja 8-12-vuotialla, useammin tytöillä. Joka neljännellä lapsella on oireilua, joka kestää yli 2 kk.

Rooma IV kriteerien mukaan lasten toiminnallinen vatsakipu (functional abdominal pain – not otherwise specified, FAP-NOS) määritellään seuraavasti:

Kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät vähintään 4 kertaa kuukaudessa kahden kuukauden ajan ennen diagnoosin tekemistä:

 • Jaksottainen tai jatkuva vatsakipu, joka ei liity fysiologisiin toimintoihin (esim. ruokailu).
 • Muiden toiminnallisten vatsakipujen kriteerit eivät täyty (IBS, dyspepsia, vatsamigreeni).
 • Tutkimuksissa vatsakivuille ei löydy muuta lääketieteellistä selitystä (esim. tulehduksellinen, anatominen, aineenvaihdunnallinen tai neoplastinen muutos suoliston toiminnassa).

Lasten toiminnallisten vatsakipujen taustalta löytyy monia tekijöitä kuten useat fysiologiset ja psykologiset syyt, perinnöllinen alttius ja varhaislapsuuden toiminnalliset vatsavaivat.

L. reuteri Protectis® on ainoa probiootti, joka tutkitusti lievittää lasten ja nuorten toiminnallisia vatsakipuja (FAP-NOS).

Lähde: Rooma IV kriteerit lasten toiminnallisille vatsavaivoille, Hyams ym. Gastroenterology 2016;150:1456-68

Lasten toiminnallisten vatsakipuojen taustatekijät ja syntymekanismit

L. reuteri Protectis® lievittää lasten toiminnallisia vatsakipuja

lasten-toiminnalliset-vatsakivut

Lasten akuutti ripuli

Akuutti ripuli on korkeintaan 14 vuorokautta jatkuva ripuli, jossa ripuliulosteita esiintyy vähintään 3 kertaa vuorokaudessa. Akuutti ripuli paranee yleensä ilman lääkehoitoa, ja sen keskeisin hoito ovat lepo ja nestetasapainosta huolehtiminen.

Probioottivalmisteita voidaan käyttää lasten akuutin ripulin hoidossa (Itselääkitys Käypä hoito suositus 2016). Probioottivalmisteet lyhentävät lasten akuutin, infektiosta aiheutuvan ripulin kestoa noin vuorokauden verran, lievittävät oireita ja pienentävät riskiä ripulin pitkittymiseen. Probiootit ovat tehokkaimpia virusperäisten ripulisairauksien ja vetisen ripulin hoidossa.

Saccharomyces boulardiita tai Lactobacillus caseita sisältävät, lääkkeeksi hyväksytyt valmisteet eivät tutkimusten mukaan ole muita probiootteja sisältäviä valmisteita tehokkaampia lasten akuutin ripulin hoidossa. Probioottivalmisteiden käytöllä ei ole osoitettu merkittäviä haittavaikutuksia.

Suun kautta nautittava nesteytysliuos (ORS=oral rehydration solution), jossa on matala osmolariteetti (50/60 mmol/L Na) on suositeltava ensisijainen hoitomuoto lasten akuutin ripulin hoidossa.

Lähteet: Itselääkitys Käypä hoito 2016: Akuutin ripulin hoito. ESPGHAN Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014.

L. reuteri Protectis® on tehokas akuutin ripulin hoidossa pikkulapsilla

Tutkittavat lapset (0-3 V) yhtä tutkimusta (Dinleyici 2015) lukuun ottamatta sairaalahoidossa. L.reuteri maitohappobakteerin annostelu 1 x 10^7-10^10-11 CFU. Kaksi tutkimuksista tehty suomalaislapsilla (Shornikova 1997).