Probiootit

Mikro-organismit, elämän edellytys

Ihmiskeho koostuu noin kymmenestä triljoonasta solusta ja tämän lisäksi kannamme mukanamme tuplamäärän erilaisia mikro-organismeja kehossamme. Erityisesti suolistossa olevat mikro-organismit on viime vuosina ymmärretty näistä kaikkein tärkeimmiksi. Suoliston mikrobisto painaa noin kaksi kiloa ja sekä mikrobien määrä ja niiden monipuolisuus on kehon tasapainon edellytys.

Mikro-organismit, erityisesti bakteerit, kolonisoituvat kehon kaikkiin pintoihin, jotka ovat tekemisissä ulkomaailman kanssa, kuten esim. ihoon, nenä- ja suuonteloon ja erityisesti suolistoon. Voidaankin sanoa, että ihminen on kuin putki, jonka iholla ja suolistossa bakteerit puolustavat meitä ulkopuolisilta vaaroilta kuten patogeeneilta bakteereilta ja viruksilta. Sen lisäksi ne mm. kouluttavat immuunipuolustusjärjestelmää ja auttavat pilkkomaan ruokamme pieniksi niin, että ravintoaineet, vitamiinit ja hivenaineet pääsevät imeytymään suolistosta.

Bakteerit, vihollisia vai ystäviä?

Bakteerit ovat yhdenlaisia mikro-organismeja, jotka ovat tärkeitä ihmisen terveyden kannalta. Aiemmin ajateltiin niin, että bakteerit vain aiheuttavat infektioita ja sairauksia ja että ne olivat patogeeneja. Tänä päivänä tiedämme, että suurin osa bakteereista on hyödyllisiä ja yhdessä muiden mikro-organismien kanssa ne ovat keskeisiä elmän ylläpitäjiä. Kehomme joutuu jatkuvien vieraiden bakteerien ja virusten hyökkäysten kohteeksi ja siinä taistelussa ystävällisillä bakteereilla on tärkeä puolustusrooli. Onneksi meillä on ystävällisten bakteerien muodostama tasapainoinen puolustusjärjestelmä.

Bakteereja on joka puolella kehoamme, ilmassa, liassa ja ruoassa kuten esimerkiksi jugurtissa, piimässä tai viilissä. Ja oikeastaan suurin osa bakteereista on ystävällisiä ja vain harvat taudinaiheuttajia. Siksi on niin tärkeää vaalia oman kehon hyvää bakteerikantaa.

Hyvän bakteerikannan merkitys

Suoliston bakteeristolla ja elämäntavoillamme on vahva yhteys. Jopa 80% vastustuskyvystämme sijaitsee suolistossa ja hyvien ja huonojen bakteerien tasapainolla on tärkeä rooli terveenä pysymisen kannalta. Suolisto on elimistömme suurin elin, joka täysin avattuna olisi jopa tenniskentän kokoinen. Siksi siitä huolehtiminen on niin tärkeää. Tasapainoisessa suolistossa on hyviä bakteereja kymmenen kertaa enemmän kuin huonoja. Jos huonojen bakteerien määrä kasvaa, tunnemme sen terveyshaittana. Itse asiassa uusimmat tutkimukset osoittavat, että epätasapainoisella suolistobakteeristolla ja monilla yleisillä sairauksilla on yhteys. Näitä ovat mm. diabetes, ylipaino, sydän- ja verisuonsairaudet ja astma.

Elämäntapamme ovat muuttuneet erittäin paljon viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ja se on jättänyt meihin jälkensä. Monet näistä elämäntapojen muutoksista ovat olleet suolistobakteeriston kannalta negatiivisia. Näitä ovat mm. antibiootit ja muut lääkkeet, liika hygieenisyys, keisarinleikkaukset, epäterveelliset ruokatottumukset, liika harjoittelu, matkailu ja stressaava elämäntyyli.

Mitä ovat probiootit?

Probiootit ovat eläviä mikrobeja, jotka riittävinä annoksina nautittuina vaikuttavat myönteisesti isäntänsä terveyteen mikrobiston tasapainottumisen kautta (WHO 2001, FAO2002). Probiootteina käytetään yleensä laktobasilleja ja bifidobakteereja. Tasapainottamalla suolistomikrobistoa probiootit ehkäisevät ja hoitavat mm. vatsatauteja sekä vaikuttavat yleiseen vastustuskykyyn. Terveysvaikutukset ovat bakteerikantakohtaisia ja ne tulee olla kliinisin tutkimuksin todistettu. Kliinisesti tutkittu Lactobacillus reuteri Protectis täyttää probiooteille asetetut ominaisuudet.

Save

Suositukset

Probioottien käytöstä on laadittu laajaan tutkimusnäyttöön perustuvia käyttösuosituksia. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin on julkaissut vuonna 2016 Itselääkitys Käypä hoito -suositukset probioottien käytöstä itsehoidossa. Maailman Gastroenterologiajärjestö (WGO, World Gastroenterology organization) julkaisi vuonna 2017 suositukset probioottikantojen käytöstä eri indikaatioissa. Myös Rela-tuotteiden sisältämä Lactobacillus reuteri on mukana WGO:n suosituksissa.

Itselääkitys Käypä Hoito -suositukset probioottien käytöstä

Akuutti ripuli
– Akuutti ripuli on korkeintaan 14 vuorokautta jatkuva ripuli, jossa ripuliulosteita esiintyy vähintään 3 kertaa vuorokaudessa.

– Perushoitona on nestetasapainosta huolehtiminen. Kuivumista voi ehkäistä ja lievää kuivumista hoitaa suoloja ja sokeria sisältävillä valmisteilla (oral rehydration solution, ORS).

Probioottivalmisteita voidaan käyttää sekä lasten että aikuisten akuutin ripulin hoidossa.
– Probioottivalmisteet lyhentävät lasten akuutin, infektiosta aiheutuvan ripulin kestoa noin vuorokauden verran ja pienentävät riskiä ripulin pitkittymiseen 4 vuorokauden kestoiseksi tai sitä pidemmäksi

– Probiootit näyttävät lyhentävän aikuisten infektioripulin kestoa, mutta vaikutuksen suuruus vaihtelee merkittävästi eri tutkimusten välillä.

Saccharomyces boulardiita tai Lactobacillus caseita sisältävät, lääkkeeksi hyväksytyt valmisteet eivät tutkimusten mukaan ole muita probiootteja sisältäviä valmisteita tehokkaampia lasten akuutin ripulin hoidossa.

– Probioottivalmisteiden käytöllä ei ole osoitettu merkittäviä haittavaikutuksia.

Antibioottiripuli
Probioottivalmisteita voidaan käyttää antibioottihoitoon liittyvän ripulin ehkäisyyn.
– Probiootit ilmeisesti pienentävät antibioottihoitoon liittyvän ripulin riskiä noin 50 %.

– Antibioottihoitoon liittyvän ripulin riski vaihtelee sekä käytetyn antibiootin että potilaan ominaisuuksien mukaan.

– Suoraa vertailevaa tutkimusta probiootteja sisältävien lääkevalmisteiden ja elintarvikkeina myytävien probioottien tehosta antibioottiripulin ehkäisyssä ei ole saatavilla.

– Tutkimuksen laatu on tasokas ja sovellettavuus suomalaiseen väestöön hyvä.

WGO 2017 suositukset L.reuteri Protectis® (Lactobacillus reuteri DSM 17938) probiootin käytöstä lapsilla
WGO 2017 suositukset <em>L.reuteri</em> Protectis® (<em>Lactobacillus reuteri</em> DSM 17938) probiootin käytöstä lapsilla” width=”1665″ height=”418″ /></a></p><p>WGO 2017 suositukset <em>L.reuteri</em> Protectis® (<em>Lactobacillus reuteri</em> DSM 17938) probiootin käytöstä aikuisilla<br /> <a href=WGO 2017 suositukset L.reuteri Protectis® (Lactobacillus reuteri DSM 17938) probiootin käytöstä aikuisilla

Taulukko3

Save